Αυτοκαθαριζόμενο στοιχείο φίλτρου αέρα

  • Self-cleaning Air Filter Element

    Αυτοκαθαριζόμενο στοιχείο φίλτρου αέρα

    Τα στοιχεία φίλτρου συλλογής σκόνης και τα στοιχεία φίλτρου αυτοκαθαρισμού κατασκευάζονται από το ίδιο το εργοστάσιο της JCTECH (Airpull).Είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια για ευρεία επιφάνεια φιλτραρίσματος και μεγάλο ρυθμό ροής αέρα με το υλικό και τις δομές φιλτραρίσματος που έχουν μελετηθεί από μόνοι τους.Διαφορετικά καπάκια είναι διαθέσιμα για διαφορετικά μοτίβα λειτουργίας.Όλα τα είδη φέρουν την ένδειξη Αντικατάσταση ή Ισοδύναμο και δεν σχετίζονται με την αρχική κατασκευή του εξοπλισμού, οι αριθμοί ανταλλακτικών είναι μόνο για διασταυρούμενη αναφορά.